• Thi công sơn epoxy Chuẩn bị bề mặt: Loại bỏ tất cả dầu và chất dịch trên bề mặt cần sơn. Không sơn trên nền bê tông chưa đủ 28 ngày, độ ẩm > 6%.
 • Lớp sơn trước: Epoxy F.C Primer EP118.
 • Điều kiện thi công: Không thi công khi độ ẩm không khí trên 85%, nhiệt độ thấp hơn 4ºC/39ºF.
 • Tỉ lệ pha trộn: PTA:PTB = 2:1 (theo thể tích). PTA:PTB = 3,1:1 (theo khối lượng). Chỉ pha lượng vừa đủ để thi công và chú ý thời gian đóng rắn của sơn.

Sơn epoxy KCC

 • Thời gian đóng rắn: Tại 10ºC/50ºF => 10 giờ. Tại 20ºC/68ºF => 8 giờ. Tại 30ºC/86ºF => 6 giờ.
 • Dung môi pha loãng: Thinner 024 (tỉ lệ pha trộn cao nhất là 10% thể tích). Không được làm loãng riêng rẽ. Chỉ được pha khi đã khuấy.
 • Phương pháp thi công: Chổi, cây lăn, súng phun.
 • Độ dày màng sơn: Khuyến cáo là 50µm khi khô, nên thi công hai lớp.
 • Thời gian chuyển tiếp: Tại 20ºC/68ºF ít nhất 24h.
 • Thời gian khô (20ºC/68ºF): Khô chạm tay 1,5 giờ. Khô toàn phần 24 giờ. Khô đóng rắn 4 ngày.
 • Đóng gói: 16 Lit (PTA:PTB = 10,7L:5,3L).
 • Thời gian bảo quản: 12 tháng nơi khô ráo, thoáng mát.

Tìm hiểu thêm Đại lý sơn Epoxy tại HCM mẫu mới nhất

 

Thể Loại: Sơn Epoxy