Dùng công nghệ số để quản lý cá cược thể thao

Chúng ta cùng tìm hiểu về kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, được đánh giá là sự "cởi trói" với...